Hakkımızda


28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan ve 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihindeki toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.06.2010 tarih ve 2906 sayılı yazısı ile de bölümümüz fiilen açılmıştır.

Bölümümüzün amacı, teoriği pratiğe dönüştürüp çalışma ve araştırmalarda etkin bir şekilde rol oynayabilen Elektrik-Elektronik Mühendisi ve bilim adamı yetiştirmektir. Bölümümüzde 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi,  3 Araştırma Görevlisiyle öğretimi sürdüren bölümde altı anabilim dalı vardır;

• Elektronik Anabilim Dalı

• Elektrik tesisleri Anabilim Dalı

• Telekomünikasyon Anabilim Dalı

• Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

• Elektrik Makinaları Anabilim Dalı

• Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

Bölümümüzün Eğitim Amaçları

 • Elektrik-elektronik mühendisliğinde iyi bir alt yapıya sahip,
 • Modern mühendislik araç ve yöntemlerini kullanma becerisine sahip,
 • Elektrik-Elektronik bilim alanında bir devre veya sistemi tasarlama, analiz etme, uygulama ve yorumlama becerisine sahip,
 • Farklı disiplinlerle çalışabilen, etkin bir iletişim yeteneğine sahip,
 • Çağın temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen, mühendislik uygulamalarının toplumsal ve evrensel etkilerini kavrayabilen,
 • Meslek etiğini özümsemiş ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olan,

Donanımlı Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek ve böylece toplum refahının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Mezunların Kazanımları

 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgilerini Uygulama Becerisi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemleri Hakkında Bilgi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemlerini Kullanma Becerisi
 • Belirli bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Deneyini, Tasarlama, Yapma, Sonuçlarını Analiz Etme ve Yorumlama Becerisi
 • Karşılaştığı bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Problemini, Saptama, Tanımlama ve Çözme Becerisi
 • İstenen bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devre, Sistem veya Sürecini Tasarlama Becerisi
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliği Uygulamalarının, Toplumsal ve Evrensel Etkilerini Anlayabilme
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin Belirli bir Alanında Daha İleri Düzeyde Bilgi ve Beceri
 • Çağın Önemli ve Temel Sorunları Hakkında Bilgi Sahibi Olma
 • Farklı Disiplinler ile Takım Çalışması Yapabilme Becerisi
 • Yazılı ve Sözlü İletişim Kurabilme
 • Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilinci ve Bunu Gerçekleştirme Becerisi
 • Mesleki ve Etik Kuralları Özümseme