Projelerimiz


Devam Eden Projelerimiz

  1. Mesut ATASOY,  "Süperiletken Ultrailetken Hibrit Tel Üretimi ve Karakterizasyonu", (Araştırmacı), TUBITAK Proje no:219M279
  2. Ömer KASAR  "Mikrodalga Frekans Seçici Yüzeylerin Radar Uygulamaları ", (Yürütücü), AÇÜ BAP Proje no:2020.F14.02.01
  3. Ömer KASAR   "Plastik Su Borularındaki Anlık Su Miktarının Mikrodalga Ölçüm Teknikleri İle Tespit Edilmesi", (Yürütücü),  AÇÜ BAP Proje no: 2019.F14.02.01 
  4. Hasan BAŞAK,  Emre KEMER, Önder TUTSOY Bozucu Etki Önleyici Kontrol Sisteminin Tasarımı Ve İnsansız Hava Aracına Uygulaması, AÇÜ BAP Proje no: 2019.F13.02.01
  5. Peyman MAHOUTİ, Mehmet Ali Belen, Filiz Güneş, 3B Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Yenilikçi Mikrodalga Deverelernin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi” adlı Yıldız Teknik Üniversitesi, BAP, Proje No: FAP-2018-3427
  6. Mehmet Ali BELEN, Kadri DOĞANŞAHİN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTİ, Enerji iletim Hatları Üzerinden Haberleşme İçin Hat Karekteristiklerinin Çıkarılması ve Örnek Sistem Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F14.02.01

Biten Projelerimiz

  1. Mehmet Ali BELEN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTI, Yüzey Entegre Dalga Kılavuzları Kullanılarak X-Band Radar Uygulamaları İçin Hüzme Taramalı Mikroşerit Sızıntı Dalga Anten Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.F14.02.01.
  2. Filiz GÜNEŞ, Hamid TORPİ, Mehmet Ali BELEN, Peyman MAHOUTİ, Modern Metamateryal Mikrodalga Aygıt ve Devrelerin Tasarım ve Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP, Proje No: 2015-04-03-KAP0
  3. Kadir DOĞANŞAHİN, Sabit KORÇAK, Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerinin Fotovoltaik Sistemler Kullanımına Uygunluğunun İncelenmesi ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Bilimsel Araştırma Eksenli               Gerçekleştirilebilirlik Analizi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F14.02.02.